Klachtenprocedure

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent met de hulp die je van je lactatiekundige IBCLC hebt gehad. We raden een ieder aan dit met je eigen lactatiekundige IBCLC bespreekbaar te maken. Is de uitkomst onbevredigend voor je, of ben je niet gehoord, dan kun je bij de NVL navragen wat te doen. 

 

Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:

  • Financiële geschillen
  • Schending van de privacy
  • Onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
  • Onjuist of onvolledig advies
  • Onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
  • Gezondheidsschade voor moeder of kind
  • Overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.

 

De klachtencommissie van de  NVL

De NVL heeft geen klachtencommissie meer. Je kan je tot de NVL wenden als je gehoord wilt worden of doorverwezen naar een mediator.

 

Klachtenportaal Zorg

Ik ben ingeschreven bij het klachtenportaal zorg, de klachtenregeling voor Kleinschalige Zorgvoorzieningen en ZZP'ers in de zorg.