WHO Code

 

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind. Zonder beïnvloeding van commerciële partijen dus. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding aan banden gelegd.

Ik onderschrijf de WHO-code van harte maar ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • Borstvoeding beschermen en bevorderen
  • Dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • Dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
  • Dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Lees hier de complete gedragscode in goed leesbaar Nederlands.